Sekolah PENA Tingkat Dua, Bentuk Kesadaran Intelektual Mahasiswa

lkimpena.org,- Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA) Unismuh Makassar mengadakan Sekolah PENA (Penelitian dan Penalaran) tingkat dua. Minggu (21/02/2016). Sekolah PENA (Penelitian dan Penalaran) tingkat dua merupakan program kerja dari bidang Penelitian dan Penalaran yang diadakan satu kali dalam sepekan.

Sekolah PENA tingkat dua juga merupakan wadah bagi pengurus LKIM-PENA untuk menimbah ilmu pengetahuan mengenai penelitian setelah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada Sekolah PENA tingkat pertama. Untuk pekan ini, Sekolah PENA tingkat dua pertama kali diadakan pada pengurusan LKIM-PENA periode 2015/2016 dan dibawakan oleh pemateri yang berasal dari alumni LKIM-PENA yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan periode 2012/2013 yaitu Irwanto, S. Pd. Luaran yang diharapkan dari Sekolah PENA tingkat dua yaitu pengurus LKIM-PENA yang berada pada tingkatan ke dua mampu membuat proposal penelitian.

Salah satu tujuan dari sekolah PENA adalah untuk mewujukan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya penelitian. Sedangkan penelitian merupakan bentuk implementasi dari ilmu yang diperoleh semasa proses pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian, pengurus yang hadir dan tergabung di sekolah PENA merupakan mahasiswa yang memiliki kesadaran lntelektual dan sadar akan tanggung jawabnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

3 komentar:

ALAMAT RUMAH PENA: Jln. Sultan Alauddin No. 259 Samping Rusunawa A Unismuh Makassar dan jln. Sultan Alauddin Kompleks Griya Fajar Mas Blok P/14